Möten

Kakor på Försäkringskassan

Var är fler ensamstående flickor ulterieure+definition

Marlene Makenzius, med dr, utredare, Statens folkhälsoinstitut, Östersund; institutionen för kvinnors och barns hälsa marlene. Margareta Larsson, docent; de båda sistnämnda institutionen för kvinnors och barns hälsa; samtliga Uppsala universitet. Figur 1.

Oönskade graviditeter bör ses i helhetsperspektiv – individer vård samhälle

Viljan att veta och viljan att begripa : kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning : slutbetänkande. Den 1 februari förordnades som experter i utredningen Kristina Lundgren samt Gertrud Åström. Direktiven Dir. Vi har sett som vår uppgift att som etta utredning fullt ut tillämpa kvinnoforskningens maktanalytiska perspektiv på det utbildningspolitiska området.

Var är fler ensamstående flickor talet

Referenser

Läs våra tidigare nyhetsbrev här. Engelska Ryska. En sammanfattning av projektets resultat kan laddas ner på svenska härpå engelska här. Rapporten Tjej- och killgruppsmetodens effekter — Ett genusvetenskapligt och socialpsykologiskt perspektiv gällande jämställdhetsinriktat ungdomsarbete på Åland och inom Lettland. Mia Hanström har skrivit ett metodbok för tjej- och killgrupper i projektet. Den kan inte beställas inom tryckt form men kan laddas ned som pdf här. Se också dom två filmer om tjej- och killgruppsarbete som Marta producerat. De finns inom lettiska och engelska versioner här. Hurdan ska jag uttrycka det jag vill?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *