Möten

Ett splittrat Tyskland röstar just nu – i kväll vet vi resultatet

Träffa mina vänner i 40 zinios

Flera av oss hade inte setts på mer än 40 år. Ett glatt återseende och genast kom minnen tillbaka. Vår tanke var att träffas och berätta om hur det var att leva och växa upp på Svartvik.

Hur ser du på framtiden kopplat till coronaviruset och dess konsekvenser?

Knäckt av kollegerna Tidningen Vision nr 5 Linda frystes ut och ­mobbades av sina ­kollegor. Och hon är inte ensam. Var tredje Vision­medlem inneha någon gång blivit trakasserad på jobbet, visar Tidningen ­Visions undersökning. Men det finns metoder för att ­motverka mobbning. Orden från kollegan kom som ett hård snyting. Han och Linda skulle hjälpa en brukare på gruppboendet opp ur sin säng. Det är en tungt arbete, så för att skona sina ryggar föreslog Linda att förbättra den justerbara sängen först.

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Inom januari har antalet människor som coronatestat sig sjunkit med hälften jämfört tillsammans tiden innan jul. På Cygnaeus akademi i Åbo händer det att avkomma som uppvisar symptom kommer till plugget. Har vi återgått till gamla rutiner igen, som vid tiden innan coronaviruset? Skolor i Korsholm övergår till distansundervisning Exponering för coronaviruset i skolorna samt skolskjutsarna. Korsholms högstadium och Mustasaaren Keskuskoulus åk övergår till distansundervisning från samt med måndag.

Kontakta oss: 060-56 11 55 alt. 070-675 67 64

Coronaviruset i Sverige — berätta för framtiden Tilda Hur ser du på framtiden, kopplat till coronaviruset och dess konsekvenser? I och med att jag exakt fyllt 18 är ekonomin det såsom oroar mig mest. Jag hade planer på att jobba inom turistbranschen postumt gymnasiet men risken verkar vara att människor inte kommer resa alls detsamma mycket de kommande åren i samt med arbetslöshet och försämrad ekonomi. Mig överväger att istället utbilda mig mot medicinsk sekreterare. Coronaviruset har fått jag att inse att det är angeläget för mig att ha ett arbete som känns meningsfullt, och att avlasta sjukvården är högsta prioritet just genast. Mitt största intressen är språk samt kultur, men det kan jag ägna mig åt senare i livet. Mig hoppas verkligen att Sveriges lagom-väg igenom pandemin kommer att påverka ekonomin mindre än andra länders strategi - medan vore det ju hemskt om flera dör för att mångmiljardföretag ska fortgå gå med vinst. Vad tänker ni om tillståndet i samhället just nu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *