Möten

Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor

Möt de flickor love

Stå upp för flickors och kvinnors rättigheter! Varför flickors och kvinnors rättigheter? Alla människor ska ha rätt att bestämma över sin kropp, sin framtid, sin försörjning och sina livsval. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut - i synnerhet för flickor och kvinnor. För oss är det en självklarhet att bekämpa de här orättvisorna. Därför arbetar vi tillsammans med kvinnor världen över för att förändra maktstrukturer och öka flickors och kvinnors inflytande i samhället.

Bli Världsförälder

Flat International kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor. Varför är det angeläget att satsa på flickor? Plan International arbetar för att alla barn skall få leva ett så bra leva som möjligt. Eftersom flickor diskrimineras dubbelt och tillhör de mest utsatta behövs satsningar med flickor i fokus. Det krävs en förändrad syn på tjejer som mindre värda och att flickors makt, frihet och möjlighet att liv ett värdigt liv ökar. När samhället ger flickor och unga kvinnor chans att leva fullvärdiga liv och därmed makt att bestämma över sin vardag och sin framtid får vi ett bättre värld.

Vård och bemötande

Äldre Könsstympning och omskärelse av flickor samt kvinnor Könsstympning och omskärelse av tjejer och kvinnor är en flera kilo år gammal tradition. Traditionen förekommer inom en del länder i Afrika samt i Mellanöstern. Den kan se annorlunda ut i olika länder. I Sverige är könsstympning omskärelse av flickor samt kvinnor förbjudet  enligt lag med bann mot könsstympning av kvinnor. Om hane är bosatt i Sverige är det även olagligt att genomföra ingreppet utrikes. Könsstympning innebär att man skär dän delar av de yttre könsorganen gällande flickor. Åldern då ingreppet utförs varierar, liksom typen av ingrepp, vem såsom utför det och förklaringarna till hurså. Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer.

Rätt att bestämma över sin kropp

Flickors och kvinnors rättigheter Foto: Rory Sheldon Att behöva gifta sig fast hane inte vill, att få barn fullständig för tidigt, att bli utsatt förut könsbaserat våld, diskriminering och skadliga sedvänjor — att vara kvinna. Att befinna kvinna ska inte innebära att ej ha några rättigheter. SOS Barnbyar arbetar för att kvinnor runt om inom världen ska ha möjligheterna, stödet samt självförtroendet att ha makten över avta egna liv. Som en organisation såsom arbetar för barns rättigheter, med särskilt fokus på skydd av barn, omtanke och utveckling står vi inför stora utmaningar vad gäller brist på rättigheter för flickor och unga kvinnor inom de samhällen vi verkar i. Dessa utmaningar inkluderar tillgång till utbildning, barnäktenskap, könsbaserat våld och tonårsgraviditeter. Genom vår internationella jämställdhetspolicy och dess stöddokument arbetar vi för att motverka orättvisor emellan flickor och pojkar, kvinnor och hanar. I SOS Barnbyars arbete berör det här främst områdena våld, utbildning, erotisk och reproduktiv hälsa och mödravård. Könsbaserat våld Våld mot kvinnor påverkar ej bara kvinnan själv utan även hennes familj, speciellt barnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *