Erbjuda

Camp Nou byter namn i coronakampen

Letar du efter en ålder

Destillerichefen Oskar Bruno visar upp produktionslokalen. Inom några veckor kan produktionen starta. Under sommaren kom beskedet att Nordic Whisky Capital skulle starta ett whiskydestilleri i Arboga, genom ett dotterbolag. Företaget heter Agitator Whiskymakare och whiskyn kommer att heta just Agitator. Nu återstår endast några veckor innan de första dropparna whisky kan tillverkas.

Mer läsning

Vilka samhällsgrupper får ta plats bland bibliotekspersonalen — och hur påverkar det allting från bokinköp, till policyarbete, till bemötande? Den enskilt dyraste kulturpolitiska reformen regeringen lanserade under den förra mandatperioden är satsningen på Stärkta bibliotek , tillsammans miljoner kronor om året som fördelas via Kulturrådet. Det är en diger satsning. Tre gånger dyrare, till föredöme, än den uppmärksammade fria entrén gällande de statliga muséerna. Ändå är det en reform med en märklig brist av tydlig uppdragsformulering och riktning. Det finns inget nytt officiellt styrdokument. Den enda föreskriften Kulturrådet har fått är att fördela pengarna utifrån Förordningen försåvitt statsbidrag till folkbibliotek. Den har förvisso uppdaterats med en ny version mirakel våren, men den har snarare blivit mindre detaljerad. Business as usual, absolut enkelt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *