Behövande

Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige

Jag vill träffa flickor med potn

Hiv och aids Hiv och aids Hiv är ett virus som påverkar immunförsvaret. Det vanligaste sättet att få hiv är genom oskyddat samlag. Du kan skydda dig mot hiv genom att använda kondom. Du kan inte få hiv av någon som har en välinställd behandling. Du kan leva ungefär som tidigare och plugga, jobba, ha sex, ha en partner och skaffa barn även om du har en hivinfektion. Den stora skillnaden blir att du måste ta mediciner regelbundet resten av livet. Vad händer i kroppen när jag får hiv? Hiv är en förkortning för humant immunbristvirus.

Sammanfattning

Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige En granskning om kunskap, attityder och beteende bland unga och unga vuxna 16—29 år Publicerad: 1 december Artikelnummer: Folkhälsomyndigheten Förord Den här rapporten handlar om erotisk och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR samt STI-prevention bland unga och unga vuxna 16—29 år som lever tillsammans hiv i Sverige. Rapporten är baserad på en enkätstudie som genomfördes Utgångspunkten är Folkhälsomyndighetens arbete med den nationella hivstrategin och uppföljningsarbetet kring SRHR-området. Rapporten riktar sig främst till yrkesverksamma som möter unga och unga vuxna inom regioner, kommuner och det civila samhällets organisationer. Förhoppningen är att rapporten kan bidra med kunskap för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Om P3 Nyheter Dokumentär

Etta kända fallet av hiv i Sverige När hiv kom till Sverige inom början av talet visste ingen absolut vad det var för sjukdom. Dom flesta som fick hiv var hanar som hade sex med män, folk som sålde sex och personer såsom injicerade droger. Politikerna gjorde till ett början inte särskilt mycket för att stoppa spridningen av hiv. De etta som tog hiv på allvar varenda den ideella hbtq-organisationen RFSL. De spred information om sjukdomen och uppmanade folk att skydda sig vid sex.

Ordförklaring

Experten svarar på alla dina frågor försåvitt hiv och aids. Hon svarade gällande frågor om sjukdomen hos oss inom dag. Lär dig mer här! Hej: Vad finns det för olika bromsmediciner mot aids idag? Anna-Mia Ekström: Hej, idag finns det cirka 30 annorlunda bromsmediciner som tillhör olika läkemedelsklasser. Hane ska kombinera minst 3 olika medicin för att det ska vara effektivt mot viruset. De funkar så att de stoppar viruset från att föröka sig inuti vår kropp och dom är extremt effektiva. Det kommer nya mediciner som är lättare att fånga hela tiden, redan idag räcker det ofta men 1 tablettt per dag, och i den finns 3 annorlunda sorters läkemdele inbäddade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *