Behövande

Frågor och svar om vård för unga med könsdysfori

Hur kan jag jungen

Utredningen baseras på internationella och svenska riktlinjer enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Så kallad stopphormonbehandling anses inte ha några allvarliga negativa effekter. Utredningen görs av team innefattande barnpsykiater, barnpsykolog och barnendokrinolog och följer Socialstyrelsens kunskapsstöd [1] och internationella riktlinjer []. Under denna ­period ges också pubertetshämmande behandling. När prövo­perioden har pågått i minst 1—2 år, och för dem som sökt hjälp tidigt under uppväxten först när de fyllt 16 år, kan den diagnostiska utredningen slutföras. Under utredningstiden följs utvecklingen genom särskilda uppföljningsformulär där ungdomarna och föräldrarna ombeds att, utan att närmare diskutera med varandra, beskriva hur de ser på situationen och eventuella förändringar. Om diagnosen transsexualism fastställts kan veder­börande vid 18 års ålder ansöka hos Socialstyrelsens rättsliga råd om nytt juridiskt kön, tillstånd till könsbekräftande underlivskirurgi och borttagande av ­oönskade könskörtlar. Här ger både den sökande och föräldrarna vanligen nyanserade och kloka svar.

Så kan det kännas att ha könsdysfori

Ni som har könsdysfori kan få hantering för att må bättre. Det kallas för könsbekräftande behandling. Vilket kön ni känner dig som brukar kallas förut könsidentitet. Det är bara du allena som kan veta vad du inneha för könsidentitet och vad det innebära för dig. Du ska få befinna den du är. Syftet med behandlingen är att anpassa kroppen så fjärran som det är möjligt till din könsidentitet.

Tidigt insatt behandling ger betydligt bättre prognos

Könsbekräftande vård och behandling Könsbekräftande vård samt behandling Du kan ändra på din kropp, för att få den att stämma bättre överens med det kön du känner dig som. Att byta på sin kropp med operationer alternativt hormoner brukar kallas för könsbekräftande hantering. Det finns många olika sätt att vara på, och de stämmer ej alltid överens med hur man förväntas vara som kille eller tjej. Den kropp du har stämmer inte evig överens med det kön du känner att du är.

Hur kan jag träffa en radiometrisk

Allerum: 109 properties found

Huvudbudskap Summary in English Under det senaste decenniet har antalet unga med könsdysfori som söker sjukvårdens insatser för köns­bekräftande åtgärder ökat kraftigt. Majoriteten av dom barn vars könsdysfori förstärks i anknytning med puberteten uppfyller diagnoskriterierna för transsexualism och kan behandlas med pubertetsstoppande hormoner i syfte att undvika utveckling bruten oönskade sekundära könskarakteristika. Tidigt insatt hantering underlättar möjligheten att framgångsrikt passera inom det önskade könet och är förknippat med betydligt bättre prognos. Enligt aktuell diagnossystem är detta en psykiatrisk diagnos, men det finns ett växande mothugg mot att patologisera tankar och frågeställningar kring könsidentitet [3]. Utredningen sker i psykiatrisk verksamhet, där vi i Sverige utgår från diagnostik enligt den amerikans­ka diagnosmanualen DSM [1]. I DSM-5 finns en diagnos för vuxna och ett för barn se Fakta 1 förut diagnoskriterier för barn. I förarbeten mot DSM-5 diskuterades införande av en val diagnostisk term, könsinkongruens, och i den kommande ICD kommer det troligen att ersätta den nuvarande diagnosen transsexualism samt placeras i ett nytt kapitel försåvitt sexuell hälsa. Många begrepp som fordom var vanligt förekommande ändras nu inom syfte att minska den stigmatisering såsom drabbat och fortfarande drabbar många folk med könsidentitetsproblematik, och språkbruket förändras fartfyllt Fakta 2.

Referenser

Author Archive HappyPancake är en av Sveriges största dejtingsajter, vilket innebär att det finns en stor chans att ni hittar någon som du gillar! Less på att swipea vänster? Med Happys snabbfiltrering kan du hitta personen såsom passar just dig! Functional Definition 3.

Vile Park Hotell Portorož

Det motsvarar 3  virtuella korvar! Äventyr samt kompisar! Assyriska riksfrbundet avbjer den invitera frn Sdertlje kommun att medverka inom en ceremoni Tingsryds kommun Sk nosaby dejting Information. I området jobbar flera inom hotell och restaurang Det är vanligare här att personer jobbar i hotell och restaurang än i övriga landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *