Behövande

Den eviga kärleken

En ungkarl i hans dateringskontrakt

Hur har synen på den sinnliga kärleken varit genom tiderna? Vems syn talar man om? Kan man säga att kärleken ändrar karaktär, eller hör den till människans grundläggande egenskaper som kommer till uttryck på olika sätt och med varierande styrka? Är den sensuella kärleken en sorts maktfaktor som styrande hegemonier, världsliga eller andliga, försöker att komma tillrätta med? Är den traditionella, utvecklingsoptimistiska bilden av en sexualsyn som går mot allt större klarhet och frihet helt berättigad? Eller är den sinnliga friheten mera cykliskt betonad, och kan man säga att den rådande tidsmoralen under ett bestämt skede var allenarådande? Arne Jarrick, nyvorden professor i historia vid Stockholms universitet, har sysselsatt sig mycket med frågor av det här slaget. I antologin Tänka, tycka, tro.

Varför kvinnor lämnar männen de älskar!

Hurså kvinnor lämnar männen de älskar! Detta tycker jag varje man bör veta: Kvinnor lämnar oftast sina män alldenstund deras män inte är närvarande. Han arbetar, golfar, spelar tv-spel, tittar gällande tv, fiskar, porrsurfar, slösurfar… ja, listan kan göras lång. Dessa män är ideligen inte dåliga män. De är goda män. De är goda fäder. Dom stöder sin familj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *