Annorlunda

Råd och behandling vid UMS

Möt de viktiga stygg

Inklusionskroppsmyosit är en muskelsjukdom som innebär att den viljestyrda muskulaturen, även kallad tvärstrimmig muskulatur, långsamt förtvinar och försvagas. Sjukdomen ingår i gruppen idiopatisk orsaken okänd myosit muskelinflammation. Den förekommer främst hos personer över 50 år och är vanligare bland män än hos kvinnor. Symtomens svårighetsgrad och hur snabbt sjukdomen fortskrider varierar. Svagheten och muskelförtviningen brukar först drabba musklerna i låren och höfterna vilket gör det svårt att resa sig upp och att gå.

Mat ger kraft till motion

Detta val innebär att du inte tittar regionalt innehåll och viktig information såsom gäller just din region. Vi använder Talande webb. Det är ett redskap för uppläsning av text. Läs mer här. Elisabet Rothenberg menar att hane måste se mat som en angelägen del i den medicinska behandlingen bred sjukdom.

Allmänna råd

Hett väder och värmeböljor är en hälsorisk också i Finland. Risken för allvarliga hälsorisker gäller i synnerhet äldre folk och personer med kroniska sjukdomar. Inom Finland kan utdragna perioder av bunt värme som varar i flera veckor orsaka upp till några hundra bortgång. Att isolera sig och undvika närkontakt, som rekommenderas för att förebygga coronavirussmitta, kan öka hälsorisken som orsakas bruten det varma vädret om den såsom hör till riskgruppen inte får assistans med att förebygga riskerna eller törs ta sig ut ur sin boning. Personer som hör till riskgrupperna kan också undvika att söka vård gällande grund av rädsla för smitta. Mirakel heta dagar är det bäst att undvika gassande sol och varma platser, samt onödig fysisk ansträngning. För att undvika vätske- och saltbrist ska hane dricka tillräckligt med vatten och anlända ihåg att äta. Lätta kläder är bra, liksom att svalka kroppen tillsammans till exempel svala duschar eller anropa omslag.

Håll det svalt inomhus

Huntingtons sjukdom är en ärftlig, fortskridande neurologisk och neuropsykiatrisk sjukdom som beror gällande störd funktion av nervceller i hjärnan. Sjukdomen leder till en kombination bruten neurologiska, motoriska, kognitiva och psykiatriska symptom. Symtomen och deras svårighetsgrad varierar emellan olika personer, liksom förloppet. Rörelseförmågan påverkas, liksom förmågan att förstå och administrera information. Även beteende och personlighet förändras. Vanligtvis visar sig symtomen mellan 30 och 50 års ålder, men kan ibland visa sig före 20 års ålder juvenil form. Försämring sker därefter gradvis och sjukdomen delas grovt in i olika faser utifrån sjukdomens evolution. Den genomsnittliga överlevnaden efter insjuknandet är år, men variationen är stor. Behandlingen vid Huntingtons sjukdom syftar till att lindra symtomen, förebygga och kompensera förut funktionsnedsättningar samt ge stöd och aptitlig omvårdnad.

Medicin kan minska aptiten

Detta val innebär att du inte tittar regionalt innehåll och viktig information såsom gäller just din region. Vi använder Talande webb. Det är ett redskap för uppläsning av text. Läs mer här. Dopamin är en signalsubstans som hjärnan använder för att skicka signaler emellan hjärncellerna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *