Annorlunda

Liljeholmshallarna

Hitta en person som heter mötesområde

Entré och entréhall för rullstolsburen Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Tillgänglig hiss Om ikoner för tillgänglighet Verksamhet Nätverkets yrkesgrupp är en arbetsplats för personer som har rätt till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSSmed neuropsykiatriska diagnoser, främst Aspergers syndrom och förvärvad hjärnskada. Hos oss får du lära dig olika dataprogram som du behöver för att klara av arbetet. Vi får uppdrag från stadsdelsförvaltningens olika verksamheter och gör bland annat broschyrer, visitkort och hemsidor där även fotografering och bildhantering kan ingå.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *